Maak nu ook online uw afspraak!

Korte tongriem bij baby's en osteopathie

17-05-2022

Soms heeft een baby kort na de geboorte problemen met drinken uit de borst of de fles. Een mogelijke oorzaak kan een te kort tongriempje zijn.


Het tongriempje is een smalle weefselverdikking tussen de tong en de mondbodem. Wanneer het tongriempje te kort is of te ver naar voren doorloopt, kan je kindje zijn tong niet ver genoeg uitsteken en/of goed naar boven tegen het gehemelte bewegen. De tong krijgt bij het uitsteken soms een hartvorm en kan een signaal zijn van een te korte tongriem.


Wanneer de tongriem te kort is ontstaan vaak problemen met goed drinken en vacuum zuigen bij borstvoeding en soms ook onrustig drinken bij flesvoeding. Er kan een klikkend geluid ontstaan tijdens het drinken omdat het vacuüm steeds losgelaten wordt. Ook kan er vaker melk langs de wang lopen tijdens het voeden. Door onrustig drinken krijgt een kindje vaak meer lucht binnen met buikkrampjes en winderigheid tot gevolg.

Een tekort tongriempje wordt vaak behandeld door deze kort na de geboorte in te knippen (verloskundige/tongriemkliniek). Wanneer dit niet gebeurd is, kan dit ook op latere leeftijd nog gedaan worden. Wanneer er geen drinkproblemen zijn is het niet altijd nodig behandeling te ondergaan, echter is het wel belangrijk de beweeglijkheid van de tong goed te onderzoeken. Wanneer de beweeglijkheid van de tong beperkt wordt, kan dit namelijk ook problemen geven bij het overgaan op vaste voeding en later spraakproblemen geven.

Wanneer een korte tongriemp drinkproblemen veroorzaakt zien we vaak compensatiegedrag. Compensatiegedrag betekent dat een kindje andere manieren gaat zoeken om toch te kunnen drinken. Denk bijvoorbeeld aan klemmen van de kaken, verkrampen van de kauwspieren of nek- en halsspieren overbelasten. Dit compensatiegedrag kan ook nog aanwezig zijn na het doorknippen van een tekort tongriempje. Om zo snel mogelijk een juiste drinktechniek aan te leren is osteopathie aan te raden zijn als nabehandeling. Een osteopaat onderzoekt o.a. de beweeglijkheid van de mondbodem, hals, nek en kauwspieren. Door dit compensatiegedrag te behandelen kunnen we uw kindje ondersteunen zo snel mogelijk na de ingreep goed te leren drinken.

Voor meer informatie over een korte tongriem verwijzen wij u naar https://tongriem.com. Hier kan u ook de samenwerking met onze praktijk terugvinden bij zorgverleners.